פירוט מכסות מתקנים באנרגיה מתחדשת - מונה נטו


אנרגיה מתחדשת במערכת החלוקה

תיאור המכסה כמות המכסה המאושרת (קו"ט)* מכסה פנויה שנותרה (קו"ט)** נרשמו באתר האינטרנט תתכן סטיה זומנו למשרדי המחלק תשובת מחלק חיובית תשובת מחלק שלילית בקשות בתהליך מתקנים מחוברים
מקרים הספק מקרים הספק מקרים הספק מקרים הספק מקרים הספק מקרים הספק
מתקן ייצור בשיטת מונה נטו 164,029.29 84,454.09 2,104 425,544 1355 139,284.19 350 41,554.23 287 37,226.99 688 35,786.17 559 53,988.58

הנתונים מעודכנים ליום העבודה האחרון 21/04/2019

* כמות המכסה המאושרת- מתאר את המכסה הבסיסית למועד תחילת המכסה הנוכחית - 3.3.13
** מכסה פנויה שנותרה - מתאר את כמות המכסה שעדיין לא נוצלה