מחשבון הצריכה


כמה עולה החשמל כאשר המכשיר פועל?

במטבח תאורה מכשור ביתי
הקליקו על שם המכשיר להצגת
עלות הצריכה המשוערת או
להסרתה (מחושבת על-פי טווח
ערכים אופייני)
אם ידוע לכם נתון מדוייק של
הצריכה/הספק בהתאם להנחייה
בלחיצה על ? הקלידו אותו בתיבה
ולחצו על חשב
עלות
צריכה
לשעה
עלות צריכה
להפעלה
מקובלת
אחת
עלות
צריכה
ליממה